Gobernuak Nafarroan Ekonomia Zirkularraren garapenerako Agenda 2030 onartzen du

Gobernuak, gaurko bilkuran, Nafarroan Ekonomia Zirkularraren garapenerako Agenda 2030 horizontearekin (ECNA 2030) akordioa onartu du. Dokumentu honek Foru Erkidegoaren jasangarritasunaren, klima-aldaketaren kontrako borrokaren eta eknomia zirkularrara trantsizio aldeko apustua zehazten du helburuetan eta lan-lerroetan, Administrazio Publiko guztietarako zeharkako eta koherente den perspektiba batetik.

Bere tresna nagusien artean Nafarroako Zentzuzko Espezializazioko Estrategia S3; Klina, Klima-Aldaketarako Ibilbide-Orria, 2017-2027 Hondar-Plana eta Hondarretako eta bere Zerga-Sistemako Foru-Legea daude

Gehiago irakurri navarra.es-en

El Gobierno aprueba la Agenda para el desarrollo de la Economía Circular en Navarra 2030

El Gobierno ha adoptado, en su sesión de hoy, un acuerdo por el que se aprueba la Agenda para el desarrollo de la Economía Circular en Navarra con horizonte 2030 (ECNA 2030). Este documento concreta en objetivos y líneas de trabajo la apuesta de la Comunidad Foral por la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático y la transición a la economía circular, desde una perspectiva transversal y coherente para todas las Administraciones Públicas.

Entre sus principales instrumentos figuran la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S3; Klina, Hoja de ruta del Cambio Climático, el Plan de Residuos 2017-2027 y la Ley Foral de Residuos y su Fiscalidad.

Leer más en navarra.es