El Consorcio de Residuos de Navarra lanza un programa virtual para promover la reducción de desechos y la lucha contra el cambio climático

Las actividades están dirigidas a alumnos de entre 6 y 14 años y sus familias

Nafarroako Hondakinen Partzuergoak programa birtual bat egin du hondakinak murriztea eta aldaketa klimatikoaren aurka borrokatzea sustatzeko

Jarduerak 6 eta 14 urte arteko haurrentzat eta haien familientzat dira

El Consorcio de Residuos de Navarra, integrado por 15 mancomunidades y la sociedad pública NILSA, ha puesto en marcha esta semana un programa educativo online con actividades para promover la prevención de residuos, la lucha contra el cambio climático o la economía circular.

Tras el cese de actividades presenciales por la declaración del estado de alarma a causa de la pandemia de COVID-19, el Consorcio de Residuos ha trasladado a internet el programa educativo que imparte durante el curso escolar en los centros educativos de las mancomunidades de Alto Araxes, Bidusi, Bortziriak, Ayuntamiento de Baztán, Esca Salazar, Irati, Malerreka, Mairaga, Mendialdea, Sakana, Montejurra, Sanguesa, Ribera Alta, Ribera y Valdizarbe.

Las actividades están dirigidas a alumnos de entre 6 y 14 años y sus familias. A través de juegos, vídeos explicativos, artículos informativos o fichas de manualidades se promueve el reciclaje, la reutilización de materiales, la prevención de residuos, el compostaje, el consumo y las compras responsables, la apuesta por una economía circular o la lucha contra el cambio climático, entre otros contenidos.

El programa se ofrece tanto en castellano como euskera y está dividido en los diferentes ciclos de Educación Primaria y el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. Desde el Consorcio de Residuos y la empresa responsable del programa educativo, Hirusta, han adaptado sus actividades al entorno digital para ponerlas a disposición de los centros educativos, de manera que el programa también resulte accesible a toda la ciudadanía.

Juegos, puzles, tutoriales para fabricar juguetes reutilizando materiales domésticos, cuestionarios sobre vídeos y artículos de prensa relacionados con la materia o un test adaptado a cada mancomunidad consorciada sobre su propia gestión de residuos conforman el programa educativo online del Consorcio.

Más 100 centros escolares en el programa

Durante el curso 2019-2020, un total de 111 centros educativos con cerca de 9.000 escolares están participando en el programa educativo del Consorcio de Residuos. Hasta la declaración del estado de alarma se habían impartido más de 360 talleres, con otras casi 90 programaciones para los próximos meses. Con el objetivo de que todos los centros educativos pudieran seguir incluyendo en sus programaciones la formación sobre reducción y correcta gestión de residuos, se ha decidido adaptar los contenidos al entorno digital.

Los talleres didácticos sobre residuos se imparten durante todo el curso, dirigidos a escolares de Primaria y primer ciclo de ESO. Son gratuitos, están coordinados por personal especializado y trabajan la prevención, la reutilización, la economía circular, el consumo responsable, el compostaje y la separación para el reciclaje, incidiendo especialmente en la materia orgánica, envases, RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) y otros residuos cotidianos para el alumnado.

Asimismo, el Consorcio pone a disposición de los centros un programa de almuerzo responsable en el que el alumnado, por medio de la dirección y tutoría de su curso y centro, recibe un porta bocadillos llamado ‘BokatONa’ para mitigar la generación de residuos. Su reparto y utilización está supeditado a compromisos concretos de utilización tanto del centro como de las familias para no generar residuos en la actividad escolar

Nafarroako Hondakinen Partzuergoa 15 mankomunitatek eta NILSA sozietate publikoak osatzen dute, eta aste honetan on line hezkuntza-programa abian jarri du hondakinen prebentzioa, aldaketa klimatikoaren aurkako borroka edo ekonomia zirkularra sustatzeko jarduerekin.

COVID-19aren pandemia dela-eta alarma-egoera aitortzearen ondorioz jarduera presentzialak bertan behera geratu eta gero, Hondakinen Partzuergoak Interneten jarri du honako mankomunitate hauetan ikasturtean zehar ikastetxeetan ematen duen hezkuntza-programa: Araxes Garaia, Bidusi, Bortziriak, Baztango Udala, Eska Zaraitzu, Irati, Malerreka, Mairaga, Mendialdea, Sakana, Jurramendi, Zangoza, Goi Erribera, Erribera eta Izarbeibar.

Jarduerak 6 eta 14 urte arteko haurrentzat eta haien familientzat dira. Jolasen, azalpen-bideoen, informazio-artikuluen edo eskulanen fitxen bitartez, birziklatzea, materialak berrerabiltzea, hondakinak prebenitzea, konposta egitea, kontsumo eta erosketa arduratsuak, ekonomia zirkularraren aldeko apustua edo aldaketa klimatikoaren aurkako borroka sustatzen dira, besteak beste.

Programa gazteleraz zein euskaraz eskaintzen da (edukien aurkibiderako esteka-euskaraz), eta Lehen Hezkuntzako ziklo ezberdinetan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen zikloan zatitzen da. Hondakinen Partzuergoak eta hezkuntza-programaren arduraduna den Hirusta enpresak jarduerak ingurune digitalera egokitu dituzte, ikastetxeen eskura jarri ahal izateko, programa nolabait herritar guztiek erabiltzeko aukera izan dezaten.

Partzuergoaren on line hezkuntza-programan ondorengoak aurki ditzakegu: jolasak, puzzleak, etxeko materialak berrerabiliaz jostailuak egiteko tutorialak, gaiarekin zerikusia duten bideoei eta prentsa-artikuluei buruzko galdetegiak edo Partzuergoaren barruko mankomunitate bakoitzera egokitutako testa, hondakinen inguruan egiten duten kudeaketari buruzkoa.

100 ikastetxe baino gehiago programan

2019-2020 ikasturtean zehar, guztira 111 ikastetxe ari dira parte hartzen Hondakinen Partzuergoaren hezkuntza-programan (gutxi gorabehera, 9.000 ikasle). Alarma-egoera aitortu arte, 360 tailer baino gehiago eman ziren, eta ia beste 90 programatuta zeuden hurrengo hilabeteetarako. Hondakinak murrizteari eta behar bezala kudeatzeari buruzko prestakuntza ikastetxe guztiek beren programazioetan sartzen jarraitzeko helburuarekin, edukiak ingurune digitalera egokitzea erabaki dute.

Hondakinei buruzko tailer didaktikoak ikasturte osoan zehar ematen dira, eta Lehen Hezkuntzako ikasleei eta DBHko lehen ziklokoei bideratzen zaizkie. Tailerrak doakoak dira, langile espezializatuek koordinatzen dituzte, eta prebentzioa, berrerabilpena, ekonomia zirkularra, kontsumo arduratsua, konposta eta birziklatzeko banatze-lanak lantzen dituzte, batez ere materia organikoa, ontziak, Aparatu Elektrikoen eta Elektronikoen Hondakinak (AEEH) eta ikasleentzako eguneroko bestelako hondakinak azpimarratuaz.

Era berean, Partzuergoak hamaiketako arduratsua egiteko programa jartzen du ikastetxeen esku. Modu horretan, ikastaroaren eta ikastetxearen zuzendaritza eta tutoretzaren bitartez, ikasleek ‘BokatONa’ izeneko ogitarteko eramangailua jasotzen dute, hondakin gutxiago sortzeko. Horiek banatzeko eta erabiltzeko, ikastetxeak zein familiek erabiltzeko konpromiso zehatza hartu behar dute, eskola-jardueran hondakinik ez sortzearren.