Hondakinei buruzko Hezkuntza Programa

Ekimen horien bidez, ikasleak sentsibilizatu nahi ditugu, eta informazioa eman, hondakinak ongi kudeatzeak duen garrantziaz ingurumena babesten laguntzeko, betiere prebentzioa, berrerabilpena eta birziklapena oinarri harturik.

Programa educativo sobre residuos

Con estas iniciativas se pretende informar y sensibilizar al alumnado sobre la importancia de una correcta gestión de los residuos, basada en la prevención, la reutilización y el reciclaje, para contribuir a la mejora de la protección ambiental.

Tailer didaktikoak. Talleres didáticos 

Hondakinei eskola proiektu sariak. Premio a proyectos escolares