Herramienta ReciclApp-BirziklApp

BirziklApp

Birziklapp aplikazioak esanen dizu zer edukiontzitan utzi behar den hondakin bakoitza eta non dauden garbiguneak, edukiontzi espezifikoak (arropa, olioa, pilak, eta abar) eta konpostaje komunitarioko guneak, baita tamaina handikoak biltzeari buruzko informazioa ere. Horrez gain, gehiago jakingo duzu Nafarroako hondakinen jomugari buruz.

Hondakinen Prebentziorako eta Ekonomia Zirkularra Sustatzeko Bulegoak egin du tresna, hondakinak kudeatzeko sistema integratuekin Nafarroako Gobernuak dituen hitzarmenen esparruan: EcoembesEcovidrioAmbilampEcoasimelecEcofimáticaEcolecEcolumEcotic, la Plataforma Europea de Reciclaje-ERP eta Tragamóvil.

ReciclApp

Reciclapp, es una web interactiva con la que podrás conocer en qué contenedor se deposita cada residuo, dónde están localizados los puntos limpios, algunos contenedores específicos (ropa, aceite, pilas, etc.), las zonas de compostaje comunitario y la información sobre la recogida de voluminosos. Además podrás saber más sobre el destino de los residuos en Navarra.

Esta herramienta, la ha realizado la Oficina de la Prevención e Impulso a la Economía circular en el marco de los convenios que el Gobierno de Navarra, mantiene con los sistemas Integrados de gestión de residuos,  EcoembesEcovidrioAmbilampEcoasimelecEcofimáticaEcolecEcolumEcotic, la Plataforma Europea de Reciclaje-ERP y Tragamóvil.