Ontziteriaren garraio eta garbiketa prezioa eta ontziteriaren galduz gero

 • Garraio- eta garbiketa-gastuak, baita material murrizketak eta galerak ere, zerbitzua eskatu duen entitatearen kargu izanen dira.
 • Gomendagarria litzateke ontziteria eskatzearekin batera, hondakinak egoki bereizteko edukiontziak eskatzea dagokion mankomunitateari (inguruetan edo ekitaldian bertan jartzeko).

Garraioa, bilketa eta garbiketa 1,50 €-ko kostua du mahaikideko.

Mahaikide bakoitzeko euro bana kobratuko da. Bueltatu nahi izan ezkero egoera egokian bueltatu beharko da. Basoak bakarrik eskatu ezkero, ordaindu beharreko kopurua 0,10 eurokoa izanen da baso bakoitzeko.

Gainera, mahaikide bakoitzeko 1,5€ ordaindu beharko da garrao, jasotze eta garbiketa industrialaren zerbitzuagaitik.

Falta diren unitateak ondorengo prezioetan kobratuko dira:

 • Plater lauak: 1,50 euro/unitatea
 • Plater sakonak: 1,50 euro/unitatea
 • Entsalada-ontziak/Metal-erretiluak: 7 euro/unitatea
 • Koilarak: 0,5 euro/unitatea
 • Sardexkak: 0,5 euro/unitatea
 • Ganibetak: 5 euro/unitatea
 • Koilaratxoa: 0,5 euro/unitatea
 • Baso handia 1€
 • Kafe-basoa 0,5€
 • Pitxerrak 0,5 €

OHARRA. Normalean catering empresa batekin egiten bada, berrerabilgarriak erabiltzea eskatu eta exijitu behar zaio enpresari.

Precios para el transporte y lavado de la vajilla y en caso de pérdida

 • Los gastos de traslado y limpieza, así como  las mermas y pérdidas, corren a cargo de la entidad solicitante del servicio.
 • Es recomendable que todas las solicitudes de vajilla para eventos, vayan acompañadas con petición, a la mancomunidad correspondiente, de contenedores (en las inmediaciones o en el mismo evento) para realizar la correcta separación de los residuos.

Se cobrará una fianza de 1€ por comensal, que se devolverá en caso de devolución en perfectos condiciones. Si solamente se solicitan vasos, la fianza será de 0,10€ por vaso.

Además, el servicio completo de traslado, retirada y lavado industrial tiene un coste de 1,50 € por comensal.

Las mermas se cobrarán de acuerdo los siguientes costes :

 • Platos planos: 1,50 euros/pieza
 • Platos hondos: 1,50 euros/pieza
 •  Ensaladeras/bandejas de metal: 7 euros/pieza
 • Cucharas: 0,5 euros/pieza
 • Tenedores: 0,5 euros/pieza
 • Cuchillos: 0,5 euros/pieza
 • Cucharillas: 0,5 euros/pieza
 • Vaso grande: 1€
 • Vaso café: 0,5€
 • Jarra: 0,5€

NOTA. Si habitualmente se hace con empresa de catering, hay que solicitarle a ella la vajilla y exigir que usen vajilla reutilizable.