Eskola tailerrak -Talleres escolares

Lehen hezkuntzarako tailerrak. Talleres escolares para primaria 

TAILERRA “Zabor-poltsa: eta niri zer ekarriko ote dit etorkizunak?” TALLER “La bolsa de basura: y a mí ¿qué me deparará el futuro?” ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Maila: L.H.ko 1. eta  2.      Hizkuntza:  Gaztelaniaz eta euskaraz      Iraupena: 50 min

Baldintzak: Talde/ikasgela bat talde bakoitzeko. Tailerrak elkarren jarraian eginen dira. Irakasle bat talde/ikasgela bakoitzeko.

Helburua: Hondakinak etxean eta ikasgelan ongi bereizteak duen garrantzia aztertzea, eta zer edukiontzi mota eta zer tratamendu-sistema diren ikastea. Halaber, hondakin gutxiago sortzeak duen garrantzia landuko da.

Edukiak: Hondakinak gaizki kudeatzeak eragiten dituen arazoak, hondakinetan zer material mota aurkituko ditugun, zer edukiontzi duten bere mankomunitatean eta ogitarteko-bilgarria erabiltzeak dakartzan onurak azpimarratzea.

Jardueraren deskribapena: Antzezlan bat eta jolas dinamiko eta parte-hartzaile baten bidez (hezitzaileak zabor-poltsa mozorroa jantziko du), poltsa tristeak bere bizitza kontatuko digu, hondakin gehiago sortzeak zer-nolako arazoak ekarri dizkion ere azalduta, eta batez ere, hondakinak gaizki bereizteak zer arazo eragin dituen.

Curso: 1º y 2º Primaria       Idiomas: Castellano,  euskera.         Duración: 50 min

Requisitos: Un grupo/aula por taller. Los talleres se realizarán de forma  consecutiva. Un/a docente por grupo/aula.

Objetivos: Analizar la importancia de separar los residuos correctamente en casa y en clase e Identificar los diferentes tipos de contenedores  o sistemas de tratamiento. Se trabaja, también la importancia de generar menos residuos.

Contenidos: Problemas de la mala gestión de los residuos, identificar los distintos tipos de materiales y sus contenedores correspondientes e incidir en la utilización de los portabocadillos.

Descripción: Mediante una representación teatral (el/la educador/a  va disfrazado/a de bolsa de basura) y un juego dinámico y participativo, la triste bolsa narrará la historia de su vida y los problemas que le ha producido el aumento de la generación de residuos y sobre todo  la incorrecta separación de los mismos.

TAILERRA “Zaborra ez da jolasa” TALLER “La basura no es un juego”

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Maila: L:H. ko  3. eta 4.     Hizkuntza:  Gaztelaniaz, euskaraz eta ingeleraz.      Iraupena: 50 min

Betebeharrak: Talde/ikasgela bat talde bakoitzeko. Tailerrak elkarren jarraian eginen dira. Irakasle bat talde/ikasgela bakoitzeko

Helburua: Hondakinen sorreran prebentzioa sustatzea, eta ikasleek birziklapenaren garrantziaz kontzientzia har dezatela lortzea.

Edukiak: Gure kontsumo-ereduak ingurumenean sortzen dituen eraginak, prebentzio eta berrerabilpena alternatiba bezala eta hondakinak ongi bereizteak duen garrantzia birziklapena ongi eginteko.

Jardueraren deskribapena: Lehiaketa bat eginen dugu taldeka, galderak egiteko. Erantzunak taldeetan banatuta eztabaidatuko dituzte, erantzun baino lehen. Aldi berean, hondakin sorta bat emanen zaie, eta asmatzen duten galdera bakoitzak aukera emanen die haietariko hondakin bat bere tokian uzteko, talde txikiarekin adostu ondoren

Curso: 3º y 4º Primaria     Idiomas: Castellano, euskera e inglés     Duración: 50 min

Requisitos: Un grupo/aula por taller. Los talleres se realizarán de forma  consecutiva. Un/a docente por grupo/aula.

Objetivos: Fomentar la prevención en la generación de residuos y lograr que el alumnado tome conciencia de la importancia del reciclaje.

Contenidos: Impactos ambientales de nuestro modelo de consumo,, prevención y reutilización como alternativas y la importancia de una correcta separación para poder reciclar.

Descripción: Mediante  un concurso por equipos, se realizarán una serie  de preguntas que deberán debatir en grupo y antes de responder.  A su vez se les entregará una serie de residuos y cada pregunta que acierten les dará opción a deshacerse de uno de ellos depositándolo, tras consenso del grupo,  en el sitio adecuado.

 

TAILERRA “ Zer egiten da gure hondakinekin?” ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­TALLER “Qué se hace con nuestros residuos”

Maila: L:H ko 5. eta 6.     Hizkuntza:  Gaztelaniaz eta euskaraz         Iraupena: 50 min

Betebeharrak: Talde/ikasgela bat talde bakoitzeko. Tailerrak elkarren jarraian eginen dira. Irakasle bat talde/ikasgela bakoitzeko

Helburua: Hondakinen sorreran prebentzioa sustatzea, eta ikasleek birziklapenaren garrantziaz kontzientzia har dezatela lortzea, bai eta horrek klima-aldaketarekin duen lotura ere.

Edukiak: Hondakinak gaizki kudeatzearen ondorioak, klima-aldaketa, hondakinen kudeaketa Nafarroan eta mankomunitateetan, ikasleen eginkizuna, hondakin sortzaile eta erantzule diren aldetik, prebentzioa, hondakin metaketari irtenbidea emateko bide garrantzitsua.

Jardueraren deskribapena: Hainbat ikus-entzunezko emanez, tailerraren edukiak azalduko dira, betiere ikasleen partaidetza sustatuta eta partaidetza bultzatuko duen galderak eginda.

Bukatzeko, eta talde txikietan banatuta, bi ideia izanen dituzte eztabaidagai; eguneroko bizitzan praktikan jar ditzaketen bi ideia izanen dira, pairatzen ari garen ingurumen arazoak murrizteko.

Curso: 5º y 6º Primaria       Idiomas: Castellano, euskera.      Duración: 50 min

Requisitos: Un grupo/aula por taller. Los talleres se realizarán de forma  consecutiva. Un/a docente por grupo/aula.

Objetivos: Fomentar la prevención en la generación de residuos y lograr que el alumnado tome conciencia de la importancia del reciclaje y su vinculación con el cambio climático.

Contenidos: Consecuencias de una inadecuada gestión de los residuos, la gestión de los residuos en Navarra, nuestro papel como consumidores, la prevención como parte de la solución y el cambio climático

Descripción: Mediante una proyección con diferentes audiovisuales, se irán exponiendo los diferentes contenidos del taller, siempre fomentando la participación y haciendo preguntas que ayuden a ello. Después, y en pequeños grupos, debatirán para exponer dos ideas que puedan poner en práctica en su vida cotidiana para reducir los problemas ambientales que estamos sufriendo

TAILERRA Janari hondarrek ez dute deusetarako balio?” TALLER ¿Los restos de comida no sirven para nada?”

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Maila: L:H ko 5. eta  6.   Hizkuntza:  Gaztelaniaz eta euskaraz   Iraupena: 50 min

Gai organikao nagusiki edukiontzi bidez biltzen duten mankomunitateentzat

Betebeharrak: Talde/ikasgela bat talde bakoitzeko. Tailerrak elkarren jarraian eginen dira. Irakasle bat talde/ikasgela bakoitzeko

Helburua: Gai organikoa ongi bereizteak duen garrantzia ulertzea, eta hori zertan erabili daitekeen jakitea.

Edukiak: Sortzen den gai organikoaren kantitatea, kudeaketa txarraren arazoak, zer egin gai organikoarekin eta zenbat elikagai botatzen ditugu

Jardueraren deskribapena: Proiekzio baten bidez, azalduko dira tailerren edukiak. Gero, role-play bat eginen dugu, gutariko bakoitzak hondakinen –eta batez ere, gai organikoen– kudeaketan inplikatzeak duen garrantzia nabarmentzeko.

Curso: 5º y 6º Primaria. Idiomas: Castellano, euskera.      Duración: 50 min

Para mancomunidades cuyo sistema de recogida principal de la materia orgánica es el contenedor

Requisitos: Un grupo/aula por taller. Los talleres se realizarán de forma  consecutiva. Un/a docente por grupo/aula.

Objetivos: Entender la importancia de separar correctamente la materia orgánica y conocer los usos que se pueden dar a la misma.

Contenidos: Cantidad de materia orgánica que se genera, los problemas de su incorrecta gestión, qué se puede hacer con ella y desperdicio alimentario.

Descripción: Mediante una proyección, se  trabajarán los contenidos del taller. Posteriormente se realizará un role-play sobre la importancia de la implicación personal en la gestión de los residuos y muy especialmente de la M.O.

 

 

TAILERRA “Nire konpostontzia oso bizirik dago” TALLER “Mi compostador está muy vivo”

Maila: L:H ko 5. eta  6.   Hizkuntza:  Gaztelaniaz eta euskaraz   Iraupena: 50 min

Gai organikao nagusiki edukiontzi bidez biltzen duten mankomunitateentzat

Betebeharrak: Talde/ikasgela bat talde bakoitzeko. Tailerrak elkarren jarraian eginen dira. Irakasle bat talde/ikasgela bakoitzeko

Helburua: Gai organikoa ongi bereizteak duen garrantzia ulertzea, eta hori zertan erabili daitekeen jakitea.

Edukiak: Sortzen den gai organikoaren kantitatea, kudeaketa txarraren arazoak , konpostontziaren oinarrizko

Funtzionamendua eta konpost motak eta haien erabilera

Jardueraren deskribapena: Proiekzio baten bidez, azalduko dira tailerren edukiak. Ikastetxeak konpostontzirik badu, haren barnean gertatzen diren prozesu biologikoak landuko ditugu, nola erabili, eta zertan erabili dezakegun. Ez badago konpostontzirik, haren funtzionamendua azalduko da, eta role-play bat eginen dugu, gutariko bakoitzak hondakinen –eta batez ere, gai organikoen– kudeaketan inplikatzeak duen garrantzia nabarmentzeko.

Curso: 3º y 4º Primaria       Idiomas: Castellano, euskera.       Duración: 50 min

Para mancomunidades cuyo sistema de recogida principal de la materia orgánica es el contenedor

Requisitos: Un grupo/aula por taller. Los talleres se realizarán de forma  consecutiva. Un/a docente por grupo/aula.

Objetivos: Entender la importancia de separar correctamente la materia orgánica y conocer los usos que se pueden dar a la misma

Contenidos: Cantidad de materia orgánica que se genera, los problemas de su incorrecta gestión, funcionamiento del compostador, tipos y uso del compost.

Descripción: Mediante una proyección, se explicarán los contenidos del taller. Si el centro dispone de compostador, trabajaremos los procesos biológicos que se producen en su interior, su manejo  y los usos que le podemos dar. En el caso de no disponer de compostador, se explicara su funcionamiento y se  realizará un role-play sobre la importancia de la implicación personal en la correcta gestión de los residuos y muy especialmente de la M.O.

Bigarraen hezkuntzarako tailerrak. Talleres escolares para secundaria

TAILERRA “Gure ekoizpen eta kontsumo ereduaren arazoak” TALLER “Problemas de nuestro modelo de desarrollo y consumo”

Maila: D.B.H.ko 1. eta 2.      Hizkuntza:  Gaztelaniaz eta euskaraz      Iraupena: 50 min

Betebeharrak: Talde/ikasgela bat talde bakoitzeko. Tailerrak elkarren jarraian eginen dira. Irakasle bat talde/ikasgela bakoitzeko

Helburua: Kontsumo arduratsuaren ondorio onuragarriak aztertzea.

Edukiak: Natur baliabideen agorpena, kutsadura eta klima-aldaketa,, hondakinak kudeatzearen arazoa, kontsumoaren banaketa desorekatua planetan eta ekonomia zirkularra, alternatiba gisa.

Jardueraren deskribapena: Proiekzio bat emanen dugu azaldu ditugun helburu

Curso: 1º y 2º E.S.O     Idiomas: Castellano, euskera.      Duración: 50 min

Requisitos: Un grupo/aula por taller. Los talleres se realizarán de forma  consecutiva. Un/a docente por grupo/aula.

Objetivos: Analizar las consecuencias positivas de un consumo responsable.

Contenidos: Agotamiento de los recursos naturales, contaminación y cambio climático, problemas de la gestión de los residuos y economía circular como alternativa.

Descripción: Mediante una proyección trabajaremos  los contenidos del taller.  Después se colocarán por parejas y se les entregarán unas fichas con diferentes opciones de consumo y deberán reconocer cuáles generan menor impacto ambiental y residuos según su criterio. Se debatirá con el compañero/a  y posteriormente se expondrá al grupo y se debatirán todas las opciones. Deberán justificar el porqué de su elección.

TAILERRA Janari hondarrek ez dute deusetarako balio?” TALLER ¿Los restos de comida no sirven para nada?”

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Maila: L:H ko 5. eta  6.   Hizkuntza:  Gaztelaniaz eta euskaraz   Iraupena: 50 min

Gai organikao nagusiki edukiontzi bidez biltzen duten mankomunitateentzat

Betebeharrak: Talde/ikasgela bat talde bakoitzeko. Tailerrak elkarren jarraian eginen dira. Irakasle bat talde/ikasgela bakoitzeko

Helburua: Gai organikoa ongi bereizteak duen garrantzia ulertzea, eta hori zertan erabili daitekeen jakitea.

Edukiak: Sortzen den gai organikoaren kantitatea, kudeaketa txarraren arazoak, zer egin gai organikoarekin eta zenbat elikagai botatzen ditugu

Jardueraren deskribapena: Proiekzio baten bidez, azalduko dira tailerren edukiak. Gero, role-play bat eginen dugu, gutariko bakoitzak hondakinen –eta batez ere, gai organikoen– kudeaketan inplikatzeak duen garrantzia nabarmentzeko.

Curso: 5º y 6º Primaria. Idiomas: Castellano, euskera.      Duración: 50 min

Para mancomunidades cuyo sistema de recogida principal de la materia orgánica es el contenedor

Requisitos: Un grupo/aula por taller. Los talleres se realizarán de forma  consecutiva. Un/a docente por grupo/aula.

Objetivos: Entender la importancia de separar correctamente la materia orgánica y conocer los usos que se pueden dar a la misma.

Contenidos: Cantidad de materia orgánica que se genera, los problemas de su incorrecta gestión, qué se puede hacer con ella y desperdicio alimentario.

Descripción: Mediante una proyección, se  trabajarán los contenidos del taller. Posteriormente se realizará un role-play sobre la importancia de la implicación personal en la gestión de los residuos y muy especialmente de la M.O.

 

 

TAILERRA “Nire konpostontzia oso bizirik dago” TALLER “Mi compostador está muy vivo”

Maila: L:H ko 5. eta  6.   Hizkuntza:  Gaztelaniaz eta euskaraz   Iraupena: 50 min

Gai organikao nagusiki edukiontzi bidez biltzen duten mankomunitateentzat

Betebeharrak: Talde/ikasgela bat talde bakoitzeko. Tailerrak elkarren jarraian eginen dira. Irakasle bat talde/ikasgela bakoitzeko

Helburua: Gai organikoa ongi bereizteak duen garrantzia ulertzea, eta hori zertan erabili daitekeen jakitea.

Edukiak: Sortzen den gai organikoaren kantitatea, kudeaketa txarraren arazoak , konpostontziaren oinarrizko

Funtzionamendua eta konpost motak eta haien erabilera

Jardueraren deskribapena: Proiekzio baten bidez, azalduko dira tailerren edukiak. Ikastetxeak konpostontzirik badu, haren barnean gertatzen diren prozesu biologikoak landuko ditugu, nola erabili, eta zertan erabili dezakegun. Ez badago konpostontzirik, haren funtzionamendua azalduko da, eta role-play bat eginen dugu, gutariko bakoitzak hondakinen –eta batez ere, gai organikoen– kudeaketan inplikatzeak duen garrantzia nabarmentzeko.

Curso: 3º y 4º Primaria       Idiomas: Castellano, euskera.       Duración: 50 min

Para mancomunidades cuyo sistema de recogida principal de la materia orgánica es el contenedor

Requisitos: Un grupo/aula por taller. Los talleres se realizarán de forma  consecutiva. Un/a docente por grupo/aula.

Objetivos: Entender la importancia de separar correctamente la materia orgánica y conocer los usos que se pueden dar a la misma

Contenidos: Cantidad de materia orgánica que se genera, los problemas de su incorrecta gestión, funcionamiento del compostador, tipos y uso del compost.

Descripción: Mediante una proyección, se explicarán los contenidos del taller. Si el centro dispone de compostador, trabajaremos los procesos biológicos que se producen en su interior, su manejo  y los usos que le podemos dar. En el caso de no disponer de compostador, se explicara su funcionamiento y se  realizará un role-play sobre la importancia de la implicación personal en la correcta gestión de los residuos y muy especialmente de la M.O.

Informazio gehiago. Más información

opr@navarra.es

848 427584